Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Τυποποίηση Ελαιολάδου

Τυποποίηση Ελαιολάδου
Το θέμα της τυποποίησης είναι πολύ μεγάλο και σύνθετο για το ελληνικό ελαιόλαδο. Από το
ελαιόλαδο που διακινείται στην εσωτερική αγορά ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, περίπου 16% της
παραγωγής, κυκλοφορεί τυποποιημένο με επώνυμες συσκευασίες, ενώ το υπόλοιπο 44% της πα-
ραγωγής κυκλοφορεί χύμα. Επίσης ο κύριος όγκος των ελληνικών εξαγωγών (κυρίως στην Ιταλία)
που είναι περίπου 125 χιλιάδες τόννοι ετησίως, γίνεται κατά 90% σε μορφή χύμα με ότι άσχημες
επιπτώσεις έχει αυτό για την ελληνική οικονομία.

Τι κάνει προς αυτή την κατεύθυνση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή το υπουργείο Ανάπτυξης. Ενισχύουν την τυποποίηση; Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αύξανε θέσεις εργασίας και θα βοηθούσα στην αύξηση εσόδων από τις εξαγωγές. Μάλιστα τελικά η χώρα βγαίνει χαμένη γιατί στην ουσία επανεισάγει συσκευασμένο μέρος του χύμα ελαιολάδου που εξάγει. Εισάγουμε από την Γερμανία τυποποιημένο ελαιόλαδο αξίας 1.500.000 ευρώ. Είναι ντροπή!!

1 σχόλιο: